Dnes je 17.júla 2024, meniny má Bohuslav

Nový zákon prírody: Systém ekologických kompenzácií

Vláda nedávno schválila revolučný zákon, ktorý zavádza systém ekologických kompenzácií. Cieľom je chrániť životné prostredie a zároveň umožniť rozvoj potrebných infraštruktúrnych projektov. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je to ekologická kompenzácia, aké sú jej benefity a ako bude systém fungovať na Slovensku.

Čo je to ekologická kompenzácia?

Je to opatrenie, ktoré má za cieľ vyrovnať negatívny vplyv projektu na životné prostredie. Môže ísť o rôzne aktivity, ako napríklad:

 • Výsadba stromov a kríkov na iných miestach, než kde bol projekt realizovaný.
 • Obnova mokradí a biotopov pre ohrozené druhy rastlín a živočíchov.
 • Zníženie znečistenia ovzdušia a vody.
 • Financovanie ochranárskych projektov v danej oblasti.

Aké sú benefity ekologických kompenzácií?

Ekologické kompenzácie prinášajú mnoho benefitov pre životné prostredie aj pre spoločnosť ako celok. Medzi najvýznamnejšie výhody patria:

 • Ochrana biodiverzity a ekosystémových služieb.
 • Zníženie vplyvu rozvoja na životné prostredie.
 • Zvýšenie povedomia o ochrane životného prostredia medzi verejnosťou.
 • Podpora udržateľného rozvoja.

Ako bude systém ekologických kompenzácií fungovať na Slovensku?

Nový zákon definuje rámec pre systém ekologických kompenzácií na Slovensku. Systém bude fungovať nasledovne:

 • Investor, ktorý plánuje projekt, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na životné prostredie, bude musieť vypracovať štúdiu o vplyve na životné prostredie.
 • Na základe štúdie bude investor musieť navrhnúť a implementovať opatrenia na kompenzáciu negatívnych vplyvov takéhoto zámeru.
 • Opatrenia na kompenzáciu budú musieť byť schválené príslušnými orgánmi.

Praktické informácie pre investorov

Systém ekologických kompenzácií je pomerne nový a stále sa vyvíja. Je preto dôležité, aby sa investori a verejnosť informovali o najnovších informáciách a zmenách v systéme. Dodržiavanie požiadaviek systému ekologických kompenzácií je dôležité pre ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj.

 • Štúdia o vplyve na životné prostredie (EIA): Investor je povinný vypracovať EIA pre projekt, ktorý by mohol mať negatívny dosah na životné prostredie. EIA musí posúdiť vplyv  na rôzne aspekty, ako napríklad biodiverzita, kvalita ovzdušia a vody a hluk.
 • Návrh a implementácia opatrení na kompenzáciu: Na základe EIA musí investor navrhnúť a implementovať opatrenia na kompenzáciu negatívnych dosahov projektu. Opatrenia musia byť schválené príslušnými orgánmi.

Ochrana životného prostredia je dôležitá

Systém ekologických kompenzácií je dôležitým nástrojom na ochranu našej zeme a zároveň umožňuje rozvoj potrebných infraštruktúrnych projektov. Nový zákon na Slovensku definuje jasný rámec pre fungovanie tohto systému a prináša mnoho benefitov pre životné prostredie aj pre spoločnosť ako celok.

noprint
Email noprint

Aký bol pre Vás tento článok?

 • 0x
 • 0x
 • 0x
 • 0x

Nie je možné pridávať komentáre.

Dostávaj najlepší obsah mailom

Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah. Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.

Odosielať
Vyhľadávanie